Skip links

Mé služby

Ke všem klientům přistupuji profesionálně a mé služby jsou šité na míru každému z Vás.

Služby

Mé služby

Každou službu zajišťuji profesionálně a o každé z poskytovaných služeb mám aktuální přehled.

Case studies

Pojištění

Životní pojištění

Životní pojištění finančně ochrání vás i vaši rodinu v případě nečekaných událostí. Základní životní pojištění, ať už investiční, nebo rizikové, je vždy lepší doplnit o vybraná připojištění rizik, jako jsou např. invalidita,pracovní neschopnost, úraz, nemoc a jejich následky či dlouhodobý pobyt v nemocnici.

Pojištění vozidel

Povinné ručení je pojištění plynoucí ze zákona, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla na pozemních komunikacích byste měli uzavřít dříve než vyrazíte na cestu. Povinné ručení musí mít všechna vozidla. V případě, že řidič nebude mít sjednáno povinné ručení, riskuje tak pokutu, náhradu škody způsobenou jiné osobě na vlastní náklady a navíc uhradí sankční poplatek do Garančního fondu ČKP pro nepojištěná vozidla. Pojištění kryje škody způsobené na majetku, ale i na zdraví, na ušlém zisku, dále pak účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením, náklady na léčení zraněného.

Pojištění nemovitosti

Tento druh neživotního pojištění umožňuje komplexně ochránit majetek před nečekanými událostmi. Přináší Vám souhrnné pojištění movitého i nemovitého majetku a vyhoví i v případě nestandardních požadavků. Poskytuje finanční náhradu v případě škody na pojištěném majetku v důsledku živelné události, krádeže, vandalismu či mnoha jiných nepříjemných událostí. Pojistit můžeme rodinné domy, byty, rekreační domy, vedlejší stavby (garáže, ploty), stavby dokončené i ve výstavbě.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení domácnosti a na věcech, které jsou její součástí. Ochraňuje movité věci v místě pojištění pro případ zničení nebo například krádeže. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti - od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze.

Pojištění odpovědnosti

Vztahuje se na škody, které způsobíte vy nebo členové vaší domácnosti třetí osobě, např. při provozu domácnosti, zábavě, při rekreačním sportu. Pojištění se také vztahuje na škody, které způsobí vaše domácí a drobná hospodářská zvířata.

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě. Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i náklady nutné k právní ochraně pojištěného. Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti se vám hodí například v těchto případech: ze střechy spadne námraza na cizí auto, z vašeho domu se rozšíří požár na sousední majetek, před vaším domem někdo uklouzne a zlomí si nohu apod.

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Vztahuje se obecně na škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu, za které odpovídá zaměstnanec podle ustanovení zákoníku práce. Další pojistnou ochranou jsou škody pojištěného na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce s výjimkou škod způsobených zanedbáním předepsané obsluhy a údržby.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění kryje řadu rizik, která mohou cestovatele potkat v zahraničí. Základní verze cestovního pojištění kryje léčebné výlohy a asistenční služby. Dále je možné si připojistit k základním rizikům i pojištění úrazu, odpovědnosti a také připojištění zavazadel či rizikových sportů. Výše pojistného u cestovního pojištění souvisí s nastavenou výši pojistných limitů pro jednotlivá rizika a s místem, kam pojištěný vycestuje.

Pojištění zvířat

Pojištění může být velmi užitečné a pokrýt náklady na léky, vyšetření, nezbytnou léčbu, pobyt na klinice, speciální potraviny.

Case studies

Finance a investice

Investiční produkty

Obecně platí, že čím déle necháte svoje peníze pracovat, tím lépe. Investujte proto pravidelně a dlouhodobě, klidně po malých částkách. A pokud jste s tím ještě nezačali, není se čeho bát. V dnešní době existuje spousta možností, jak své peníze zhodnocovat.

Půjčky a úvěry

Pomohu Vám vybrat, sjednat a nastavit půjčku, která Vám pomůže ve Vaší aktuální situaci. Výši a dobu splácení zvolíme podle Vašich možností tak, aby Vám půjčka nedělala vrásky na čele. Máte-li už úvěrů více, pomohu Vám s jejich refinancováním, abyste si ušetřili starosti i peníze.

Hypotéky

Vím, jaká je skutečná situace na trhu, jak fungují produkty bank, i to, jak se za vás postavit při jednání s bankou nebo stavební spořitelnou, abychom vám mohl zajistit to nejlepší řešení.

Spoření

Možností, jak odkládat peníze stranou a efektivně spořit, je mnoho a povětšinou záleží na vašich osobních cílech. Na výběr máte z mnoha produktů jako například: Doplňkové penzijní spoření, Stavební spoření, Spořící účet apod. Důležité je vědět, co od vašeho spoření očekáváte a jaký cíl by se spořením měl splnit.

Case studies

Společenství a bytová družstva

Pojištění SVJ a BD

Naprosto nezbytné je pojistit rizika, která mohou způsobit fatální škodu na domě. Ve smlouvě by tedy nemělo chybět pojištění proti hrozbám jako je požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň nebo záplava, tíha sněhu nebo námrazy a vodovodní nebezpečí

Odpovědnost orgánů SVJ

Pokud jste členem výboru společenství vlastníků jednotek, anebo jednočlenným statutárním orgánem společenství (tzv. předsedou SVJ), víte, o jak nevděčnou funkci jde. Ačkoliv odměna za výkon funkce je často spíše symbolická, odpovědnosti se statutár nevyhne.

Program pro správu SVJ

Vzhledem ke zkušenostem s jednáním ve společenství vím, jak složitá je komunikace a celá agenda ve společenství vlastníků. Proto Vám v rámci spolupráce umím vyjednat individuální podmínky programu

SVJ Online magazín

Uvědomuji si, jak je složité dostat se k hodnotnými informacím. Proto jsem navázal spolupráci s SVJ Online magazínem, na kterém publikuji články, postřehy a zajímavosti s tématikou zaměřenou na SVJ.

Case studies

Pro firmy a zaměstnavatele

Pojištění firem

Žádné dvě firmy nejsou stejné, a proto obecná poučka na to, co pojistit, neexistuje. Z tohoto důvodu je důležité úplně na začátek udělat takzvaný „audit pojistných rizik“, který Vám přesně definuje pojistná rizika ve Vaší firmě a doporučí, co všechno je ve firmě třeba pojistit.

Příspěvky pro zaměstnance

Příspěvky na doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění mohou být rozhodujícím faktorem při zvažování nových pracovních nabídek. Svým zaměstnancům pomůžete spořit na budoucnost a navíc získáte daňové úlevy a úsporu mzdových nákladů.

Proč využít mých služeb?

Proč mít svého poradce?

Už jen projít všechny výše uvedené služby, zabere nějaký čas. A teď si představte, že se ve všech z nich 100% orientujete...

Jeden člověk na vše!

Činnost osobního poradce není jen o sjednávání smluv. Největší přínos tkví zejména v pomoci, individuální analýze potřeb, všeobecném poradenství, řešení pojistných událostí, změnách a aktualizacích údajů ve smlouvě.

Výhodou spolupráce s finančním poradcem je možnost vybrat si ze smluv na trhu tu nejlepší pro klienta. V dnešní době je možné kombinovat pojistné smlouvy napříč trhem tak, aby byl účinek pojištění co nejvyšší s ohledem na příznivé náklady.

Díky svým zkušenostem a moderním analytickým nástrojům Vám doporučím nejvhodnější řešení Vaší aktuální situace. Finanční produkty Vám srozumitelně představím, aby bylo jasné, co od nich můžete čekat.

Nevíte si rady s nahlášením pojistné události? Pojišťovna vám vyplatila méně než na co máte nárok nebo dokonce plnění odmítla?

Pomohu vám i s vaším pojistným plněním.

Aby pojistné smlouvy plnily svůj účel je potřeba, čas od času aktualizovat vaše pojištění. Pokud jste např. provedli rekonstrukci nemovitosti, změnili pracovní zařazení, zvýšili vám výplatu nebo jste si vzali hypoteční úvěr na nemovitost tak to vše je potřeba zohlednit ve vašich pojistných smlouvách.

Kontakt

Rychlý kontakt

Potřebujete doplnit nějaké další informace nebo chcete rovnou řešit Vaší situaci? Napište mi a já se Vám ozvu zpět.

Napište mi krátkou zprávu a já se Vám nejpozději do dvou následujících pracovních dní ozvu.

  Uveďte Vaše jméno

  Váš e-mail

  Váš telefon

  Co budeme řešit?
  Doplňující informace
  Mám Vám zavolat nebo napsat?

  Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s prohlášením o zpracování osobních údajů.

  Explore
  Drag