Skip links

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Vládní změny v důchodovém systému s sebou přinesly také změny v podpoře individuální tvorby rezerv na penzi a rovněž jeden zcela nový investiční produkt s podporou státu, kterým můžete dlouhodobě tvořit finanční rezervy na stáří. Jedná se o tak zvaný „DIP – dlouhodobý investiční produkt“. Od začátku letošního roku jej poskytují banky a investiční společnosti na našem trhu. V čem spočívá hlavní přednost tohoto produktu pro investora? Je to v daňové úlevě. Vedle doplňkového penzijního spoření tak lze tvořit v dalším dlouhodobém produktu finanční rezervu na stáří a ještě čerpat státem uznávanou výhodu daňové úlevy, či využít možnost investování také příspěvků zaměstnavatele.

Proč je na trhu dlouhodobý investiční produkt DIP?

Stát se rozhodl přimět Čechy, aby se začali sami o své finanční zajištění důchodu starat ještě více než dosud. Více než 90 % příjmů důchodců dosud zajišťuje stát. Ten potřebuje snižovat závislost seniorů na státu, protože naše populace stárne a důchodový systém bude čelit čím dál většímu tlaku. Důchody tak budou muset být v poměru ke mzdám výrazně nižší než dnes. Pokud se chceme mít v důchodu alespoň stejně jako dnešní senioři, tj. dostávat měsíčně zhruba 50 % průměrné hrubé mzdy je nezbytné, aby lidé začali za účelem renty důchodu odkládat dostatečně vysoké částky po dostatečně dlouhou dobu a dostatečným výnosem.

Dosud je 80 % úspor na důchody umístěno v penzijním připojištění, kde se téměř vůbec nezhodnocují. Za uplynulých 10 let byl jeho průměrný výnos 1 % ročně, což po zohlednění inflace znamená, že se v něm hodnota majetku dokonce snížila o 20 %! To, co se v uplynulých letech nedařilo penzijním fondům, má tedy nově přinést DIP.

Investování prostředků do speciálně určených fondů D

DIP nabízí investorům pravidelné investování v měsíčních úložkách do speciálních fondů, takzvané třídy D. A to dle investiční strategie, kterou si klient zvolí stejně, jako u jiných investičních produktů dle svého investičního profilu. Samozřejmostí je tvorba individuálních investičních plánů, tedy určení, do jakých fondů D budou po jakou dobu vaše prostředky investovány. Je to opět obdobné, jako u dlouhodobého investování do otevřených podílových fondů. Výhodou u fondů třídy D jsou však nižší manažerské poplatky, což vám poskytne výhodu vyšších výnosů.

S investováním do DIP lze začít v každém věku. Nejvyšší efektivity a výnosů ale samozřejmě dosáhnete, pokud s investováním začnete již v mladém věku. Obecně tedy platí, čím dříve začnete, tím lépe pro vás! Z dlouhodobého pohledu totiž i při různých propadech trhu v průběhu času, je pravidelná investice pro investora růstová.

Daňová úleva, respektive částka, o kterou si bude možno ponížit daňový základ od letošního roku činí až 48 000 Kč. Opět ale prosím pozor! Nezapomínejte, že jde o souhrnnou částku z výše vašich investic nejen do DIP, ale též z vašich vkladů do DPS a životního pojištění.

DIP, respektive výplata prostředků z DIP bude rovněž osvobozena od 15% daně z příjmů fyzických osob. Podmínky jsou tři:

  • zůstanete v systému minimálně 10 let
  • výplata a plnění z DIP bude určeno pro poplatníka
  • výběr prostředků uskutečníte minimálně po 10 letech investování a to nejdříve po dosažení 60 let věku

Dlouhodobý investiční produkt DIP je žhavou novinkou v nabídce dlouhodobých investičních příležitostí, jak efektivně tvořit zajímavou rezervu na penzi. Navíc s sebou přináší výhodu daňových úlev, možností příspěvků zaměstnavatele i vyšších výnosů v investičních fondech D. Je třeba ve svých plánech na tvorbu rezerv s DIPem počítat!

Rád vám kdykoliv připravím investiční plán na stáří. Rozšiřte své portfolio zabezpečení o DIP!

Explore
Drag