Skip links

DPS – doplňkové penzijní spoření, výhodné spoření nejen na penzi

V době, kdy se s každou úřadující vládou více, nebo méně mění penzijní politika, neustále se posouvá hranice důchodového věku a je zřejmé, že „státní“ penze nebude v budoucnu příliš dostačující k vyžití, pokud vůbec pro nastupující generace důchodců nějaká bude … je čím dál důležitější, abychom se na život v penzi zajistili sami. Abychom k té minimální státní penzi měli také nějaký další zdroj prostředků v takové výši, aby pokles příjmů a životní úrovně byl pro nás v penzi co nejméně citelný. Možností, jak se efektivně zajistit existuje celá řada. Dnes se chci ale bavit jen o jedné z nich – o doplňkovém penzijním spoření, DPS.

Tato forma individuálního zajištění na penzi existuje již celou řadu let a je přímou nástupkyní penzijního připojištění. Avšak do nedávné doby u velké části veřejnosti nepožívala takového zájmu, jakého zasluhuje. A jedním dechem rovnou dodávám, že neoprávněně. Jde sice o dlouhodobou formu spoření, ale velmi výhodnou. Hlavní předností spoření je fakt, že stát účastníkům k jejich vkladům pravidelně přispívá, přispívat může i zaměstnavatel, nemluvě o možných daňových úlevách. A tak se lze v průběhu času, i při nižším zhodnocení vkladů, dopracovat k zajímavým částkám, které v součtu s dalšími možnostmi zajištění mohou v penzi významně pomoci. A že tato forma spoření není zajímavá pro mladé a je jen a pouze určená pro doplnění příjmů v penzi? Nevěřte tomu, je to právě naopak. Spořit si může nejen člověk starší 18 let, spořit mohou i rodiče či prarodiče svým dětem a vnoučatům a ti se pak, po dovršení 18 let, mohou sami rozhodnout, jak se spořením dále naloží. DPS tak lze zkrátka využít jako výhodnou formu dlouhodobého spoření pro všechny bez rozdílu, ideálně jako vhodný doplněk k dalším formám tvorby rezerv.

Nemáte ještě založené penzijní spoření? Chyba a je čas jí napravit!

Jak DPS vlastně funguje?

 • kterákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR či některém z členských států EU a zároveň alespoň pojištěná ve veřejném zdravotním pojištění v ČR, může uzavřít smlouvu s penzijní společností
 • na účet penzijní společnosti střádá své účastnické vklady a to již od 100 Kč měsíčně, horní hranice účastnického vkladu není omezena
 • příspěvek účastník může hradit měsíčně, či jednorázovým vkladem ročně
 • stát účastníkům k jejich zaplaceným vkladům přispívá takto:
  • 100 Kč až 299 Kč vkladu = bez státního příspěvku
  • 300 Kč vkladu = 90 Kč státního příspěvku
  • 400 Kč vkladu = 110 Kč
  • 500 Kč vkladu = 130 Kč
  • 600 Kč vkladu = 150 Kč
  • 700 Kč vkladu = 170 Kč
  • 800 Kč vkladu = 190 Kč
  • 900 Kč vkladu = 210 Kč
  • 1000 Kč vkladu a více = 230 Kč
 • k účastnickým vkladům nad 1 000 Kč měsíčně již stát nenavyšuje / neposkytuje státní příspěvek, ten zústává na 230 Kč, ale nabízí se možnost uplatnění daňových úlev z vkladů nad 1 000 Kč měsíčně
 • penzijní společnost vklady účastníka investuje dle zvolené investiční strategie jménem klienta a výnosy jsou připisovány na klientův penzijní účet
 • penzijní společnost lze v průběhu času měnit, tj. přeloženo klient může změnit společnost, u které bude dále spořit a to zpravidla dle výnosnosti jejích investičních fondů v průběhu času.Stávající penzijní společnost klientovi převede jeho prostředky, včetně výnosů a státních příspěvků v plné výši
 • prostředky z penzijního spoření lze čerpat různými formami a jejich kombinací
 • předčasné ukončení smlouvy je možné nejdříve po 24 měsících spoření; v takovém případě je odbytné vyplaceno ve výši připsaných vkladů klienta včetně jejich zhodnocení ke dni zániku smlouvy, ovšem bez připsaných státních příspěvků za dobu trvání smlouvy.
 • pokud je spoření založeno pro nezletilého účastníka a odspořeno alespoň 10 let, může tento po dovršení 18 let vybrat až 1/3 vlastních naspořených prostředků a smlouvu ponechat dále platnou; v takovém případě státní příspěvky zůstávají dále připsány na smlouvě
 • na penzijní spoření mohou přispívat také zaměstnavatelé, pro které je toto také jednou z cest k daňovým úlevám a dostupně poskytovaným zaměstnaneckým bonusům

Daňové úlevy pro účastníky DPS

Jak jsem již zmínil výše, účastník, který ročně naspoří na svém penzijním účtu více než 12 000 Kč, může za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok), uplatnit daňový odpočet. Pravidlo platí následující:

Slevu na dani lze uplatnit ve výši 15 % z vkladů účastníka nad 12 000 Kč za rok, maximálně však z částky 24 000 Kč za rok. Maximální možná daňová úleva tedy podle současné platné legislativy může činit 3 600 Kč / rok.

Kolik si tedy mám platit, aby to bylo pro mě co nejvýhodnější? Otázka, jak žiletka. Důležitá a je třeba se jí věnovat. Záleží na mnoha okolnostech – věku, rodinné a životní situaci, ekonomických možnostech, dalších formách spoření a investování, které máte sjednány, atd.

Je na místě vše dobře konzultovat, rád vám v tomto směru pomohu!

Příspěvek zaměstnavatele

Z pohledu zaměstnavatelů jde o stále častěji nabízený zaměstnanecký benefit, který ale nabízí zaměstnavateli také významné daňové úlevy.

Z pohledu zaměstnanců se na první pohled jedná o významné plus k jejich vlastním příspěvkům a státnímu příspěvku. A je to také pravda. I kdyby se jednalo o polovinu vašeho vlastního příspěvku (a že z praxe vím, že jde často i o částky shodné), pořád jsou to nezanedbatelné peníze navíc. Je proto tedy pro mě poněkud zarážející, že hodně zaměstnanců o tento benefit nestojí a pokud má takový člověk sjednáno DPS, platí si pouze své vlastní účastnické příspěvky a dobrovolně se tak připravuje o podstatné navýšení budoucí naspořené částky a dobrovolně nechává zaměstnavateli prostředky, které má v podstatě na dosah ruky. Ke své škodě.

Jak jste na tom vy, využíváte příspěvek zaměstnavatele? Nevíte o této možnosti? Oslovte svého zaměstnavatele! Je to výhodné i pro něj!

Jak jsem uvedl na začátku, DPS je dlouhodobé spoření, které má zcela nepochybně své místo mezi nástroji, kterými tvoříme svojí rezervu, například na penzi. Jeho význam nadále poroste. Je zcela nepochybně škoda nevyužívat jej a pokud možno v plné šíři. Společně s dalšími možnostmi lze dosáhnout na zajímavou finanční rezervu do budoucna.

A pamatujte: čím dříve začnete, tím méně to bude „bolet“ váš rodinný rozpočet a větší efekt získáte.

Máte vy, nebo vaši blízcí sjednáno DPS a potřebujete se poradit?

Chcete podpořit budoucnost svých dětí a sjednat jim DPS?

Máte zájem vy sami o sjednání DPS?

Neváhejte a kontaktujte mne. Najdeme pro vás nejlepší penzijní společnost.

Explore
Drag