Skip links

O životním pojištění

Slyšeli jsme o něm snad téměř všichni. A snad téměř všichni nějakou podobu životní pojistky máme, či jsme měli sjednánu. Pomáhá nám v případě, že se ocitneme dočasně v složité životní situaci, pomáhá nám tím spíše v případě, že nás potká dlouhodobá či trvalá životní komplikace. Pomáhá nám chránit náš spokojený a klidný život a přináší do něho jistotu. A může samozřejmě pomoci i našim blízkým. Ovšem … běží-li v našich životech vše jako po drátkách, je vítaným a milovaným pomocníkem. Potká-li nás období, kdy nemáme nazbyt, velmi často se jej zbavujeme ve snaze takzvaně ušetřit, kde se jen dá. Velmi často ve svých smlouvách myslíme především na své blízké více, než na sebe.

O čem to zde dnes píši? O životním pojištění. Dnes spolu otevřeme přímo košaté téma životního pojištění. Rozsáhlé nejen šíří témat, která se k němu vážou, ale také možnou diskusí, která se k nim rozvine. Protože stejně tak, jako jsme o něm téměř všichni již slyšeli, tak s ním máme také téměř všichni nějakou osobní zkušenost.

Takže: Co vy a životní pojištění? Než mi začnete psát své zkušenosti, za které budu moc rád, tak si položme a odpovězme na dvě důležité otázky. Víme opravdu k čemu a pojištění slouží? Pokud ano, řídíme se tím? Zdánlivě jednoduché odpovědět, že? Ano, přesto ze zkušenosti velmi dobře vím, že to tak není a tím se dostávám rovnou k jádru problému mnoha klientů pojišťoven. Tím, že nemají přesnou představu o smyslu a funkci životního pojištění, nemají ani účelně a smysluplně sjednané smlouvy ve svůj prospěch. Platí tak často velmi dlouho mnohdy i nemalé částky neúčelně a jen si hromadí negativní zkušenosti. Takže, jak jste na tom vy?

Životní pojištění má dlouhodobě chránit pojištěného člověka a pomáhat mu, zabezpečit ho, aby jeho život mohl být klidný při všem, co dělá. To především. A proč? Jde o jeho život přeci, o jeho existenci! Co bude platné, kupříkladu manželce a dětem, že mohou zdědit po manželovi a otci miliony, když tento se ze zdravého a aktivního živitele rodiny, může stát doslova v okamžiku naprosto nemohoucím, zcela odkázaným na pomoc druhých? Ano, rodina se přeci postará, slyším vaše argumenty. Skutečně? Zpočátku snad, ale jak začnou naskakovat účty za operace, terapie, pomůcky, pečovatele, léky, možné stavební úpravy v bytě či domě, a tak dále a tak dále … tak i velmi dobře situovaným může dojít dech. A co bude pak s vámi? A co bude s nimi? Takže se ptám, co je větším projevem lásky k bližním: platit jim hezky vypadající pojištění a sám se v rámci úspor nechránit, nebo naopak? Tím, že chráním sebe, chráním přeci i své blízké. Podíváme-li se na to takto, pak je odpověď na snadě, že? Ovšem tím samozřejmě neříkám, že pojištění například dětí není na místě a je špatně!! To ani náhodou! Jen poukazuji na priority, které musíme mít na paměti při sjednávání pojistných smluv. Stanovení priorit a jejich pořadí. Životní pojištění neslouží k tomu, aby po člověku „něco zbylo“. Neslouží k tomu, aby pozůstalým poskytl finanční prostředky jako milou vzpomínku na sebe. Životní pojištění je především ochrana proti výpadkům příjmu a důsledkům, kterým člověk může v takém případě čelit.

Jaká rizika kryje pojistná smlouva životního pojištění?

Pojišťovny na trhu se mohou ve svých nabídkách lišit, ale základní struktura pojistných smluv životního pojištění … tedy základní struktura pojištění jednotlivých rizik … ta se v zásadě nemění. To, v čem se u tohoto typu smluv pojišťovny liší, jsou samozřejmě připojištění a různé akční balíčky. Ale to zásadní, v čem naleznete největší rozdíly mezi pojišťovnami, to jsou podmínky pro poskytnutí pojistného plnění z jednotlivých rizik, byť při prvním pohledu do nabídky více pojišťoven se vše může jevit shodně. Není tomu tak a zde je častý kámen úrazu. Tomuto se samozřejmě budeme spolu věnovat dále, v některém z příštích článků.

Jaká obvyklá rizika tedy kryje pojistná smlouvy životního pojištění?

 • smrt, respektive dožití – vlastní „životní“ pojištění; nedílná součást pojistných smluv ŽP
 • smrt z jakýchkoliv příčin
 • smrt následkem úrazu
 • invalidita – obvykle I. až III. stupeň a trvalá péče
 • velmi vážná onemocnění
 • trvalé následky úrazu
 • denní odškodné za dobu léčení úrazu
 • pojištění (denní dávka) pro případ hospitalizace z důvodu nemoci či úrazu
 • pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu

  S výjimkou vlastního „životního pojištění“, které bývá nedílnou součástí těchto smluv, prakticky všechny pojišťovny na trhu dávají možnost si další podobu a rozsah pojistné smlouvy sestavit tak říkajíc sám, dle vlastního uvážení a výběru. Ostatní uvedená rizika bývají obvykle volitelná. Máme tedy jako klienti velmi dobrou příležitost, nechat si připravit pojistný produkt na míru naší aktuální životní situaci a potřebě. Životní pojištění je totiž variabilní, tvárný produkt.

  Pojištění, co žije s vámi

  Bez nadsázky se nechá o životním pojištění napsat, že skutečně žije spolu s pojištěnou osobou. A vlastně tak naplňuje také další význam slova životní, ve smyslu tom, že žije život člověka, kterého chrání. Jak jsme si ukázali výše, pojistnou smlouvu si lze sestavit dle vlastních potřeb. Podle jakých potřeb sestavit smlouvu, ptáte se? No v každém ohledu podle aktuálních životních potřeb a situace. Mám práci takovou a takovou, příjem takový a takový, sportuji a jsem svobodný, bezdětný, je mi 26. Smlouvu si nastavíte, tak, jak potřebujete. Změnil se vám příjem? Máte rodinu? Máte hypotéku? Z rekreačního sportování sešlo? … Smlouvu si přizpůsobíte, jak vaše aktuální situace potřebuje. Jen tak budete míst jistotu, že jste opravdu účelně a správně zajištěni. A to prostřednictvím vás i vaši nejbližší.

  Velmi častá chyba, se kterou se setkávám u nových klientů je ta, že smlouvy nechávají běžet bez povšimnutí od doby jejich sjednání. To je obvyklý problém u jakýchkoliv pojistných smluv, ale u životního pojištění je to zásadní. Chceme-li, abychom byli skutečně účelně kryti, musíme svým smlouvám věnovat občasnou, ale ještě lépe pravidelnou (řekněme roční) pozornost. Mějte na paměti, že tak jako se vyvíjí naše životy, musí se adekvátně tomu vyvíjet a proměňovat i naše pojistné zabezpečení.

  A do třetice stejná otázka? Jak jste na tom vy a vaše smlouvy? Věřím, že předchozí řádky jsou pro vás tak trochu obnošená vesta. Že máte o životním pojištění přehled a své smlouvy aktuální. Přesto … pokud máte nějaké nejasnosti, nebo byste se chtěli o čemkoliv poradit, případně provést revizi a aktualizaci svých pojistných smluv, tak jsem zde pro vás. Na toto není nikdy času nazbyt. Obraťte se na mne a rád s vámi projdu vaše pojistné smlouvy.

  Jak jsem napsal úvodem … životní pojištění je téma rozsáhlé, přímo košaté. A rozhodně se můžete těšit na další čtení. V tom příštím článečku se podíváme blíže například na jednotlivá pojistná rizika a rozdíly, jak vám z nich pojišťovny plní.

  Explore
  Drag