Skip links

O životním pojištění – pojištění pracovní neschopnosti

Dnes bych rád navázal na své nedávné povídání o životním pojištění a podíval se společně s vámi na jedno ze zásadních pojistných rizik, proti kterým bychom měli být zcela jistě kryti. Tedy rozhodně v tom případě, že chápeme své sjednané životní a rizikové pojištění jako opravdu funkční nástroj k ochraně proti možnému výpadku příjmů. Věnovat se dnes budu pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Mým přáním je, přiblížit vám nejen problematiku tohoto pojištění, ale … a tomu přikládám velký význam … přivést vás k zamyšlení nad tím, jak toto pojištění máte sjednáno a zda-li není na čase revize vaší pojistné smlouvy. Proč? Důvod je jasný – vaše skutečně funkční ochrana. Z přesvědčení nejsem pouhým „sjednavačem“ smluv; klientům vždy nabízím důkladnou znalost pojistných produktů na trhu. Znalost pojistných podmínek, způsobu plnění i možných výluk z pojištění u jednotlivých produktů pojišťoven, to je v mé práci to hlavní, co stavím do popředí. A věřím, že najdu pomoc a radu také pro vás.

Jak ze samotného názvu vyplývá, pojištění je určeno pro případy, kdy je člověk z důvodu nemoci či úrazu uznán lékařem za neschopného práce. Díky čemuž dočasně dojde k částečnému poklesu (u zaměstnanců) či úplnému výpadku příjmů (u OSVČ, kteří nejsou přihlášeni k dobrovolné platbě zdravotního pojištění). Výpadek v příjmech je pak logicky o to citelnější a výraznější, čím delší je doba pracovní neschopnosti.

Jak pojištění funguje?

Pojištění pracovní neschopnosti je nastaveno tak, aby dávalo a pomáhalo především a hlavně při déle trvající pracovní neschopnosti. Různé pojišťovny nabízí různé varianty, ale na základní podobě se shodnou prakticky všechny: pojištění PN se sjednává s karenční dobou zpravidla 28 dnů; tedy plnění ze sjednaného pojištění nastává od 29. dne trvání pracovní neschopnosti. Zdá se vám to divné a netušíte, proč tomu tak je? Část odpovědi už padla výše … výpadek příjmu se prohlubuje s postupující délkou neschopnosti. A v prvním měsíci jejího trvání se předpokládá, že k žádnému výpadku či poklesu ještě u klienta nedojde, protože obdrží ve výplatním termínu ještě plnou mzdu za odpracované období před započetím neschopnosti. A následně, počínaje uvedeným 29. dnem, nastupuje možnost plnění. A tato možnost pak obvykle trvá až do 365, resp. 548 dnů trvání neschopnosti.

Rozdíly v nabídce pojišťoven na trhu samozřejmě jsou a rád bych na některé z nejdůležitějších nyní upozornil. Jedná se zejména o výše uvedenou délku možného plnění. Je citelný rozdíl, pokud vám pojišťovna bude plnit za dlouhodobou neschopnost až 365 dní, ale pouze jednou za dva roky, nebo bez omezení. Situace, kdy jednu dlouhodobou neschopnost v krátké době po sobě vystřídá jiná, je přeci více než uvěřitelná. Zpětné plnění již od 1. dne neschopnosti (tj. po uplynutí sjednané karenční doby) je jistě velmi zajímavé. Takové plnění nabízí některé pojišťovny, a to ještě u novějších smluv, ve kterých byla tato možnost při sjednávání zvolena. A konečně rozdíly najdete i v karenčních dobách samotných. Je obvyklé, že každá pojišťovna navíc u svých produktů nabízí hned několik možných variant tak, aby bylo možno co nejlépe daného člověka zabezpečit s ohledem na jeho aktuální životní situaci. Obvyklé jsou lhůty 15, 29 a 57 dnů.

Hovoříme o krytí při výpadku příjmu – správně nastavená pojistná částka (denní odškodné) pojištění pracovní neschopnosti má ve spojení s nemocenskou doplnit v součtu váš příjem do 100% toho, nač jste byli zvyklí před pracovní neschopností. Ale samozřejmě jde také o pomoc při pokrytí přímých i vedlejších nákladů, spojených s léčbou – výdaje na léky, cestování po doktorech, atd. … to vše může velmi výrazně ovlivnit váš rodinný rozpočet. 

Pojištění pracovní neschopnosti umí ale také pomoci v těžké době déle trvající a dlouhodobé neschopnosti třeba těm klientům, kteří nesou závazek splácení hypotečního úvěru. A to například takovým způsobem, že po dobu trvání neschopnosti je pojišťovnou hrazena splátka úvěru v plné výši. A to dokonce i tehdy, dojde-li k navýšení úrokových sazeb úvěru, či vůbec změně sazby třeba z důvodu refinancování. Zajímavé, že? Jen doplním, že v tomto popisovaném případě se jedná o součást konkrétního produktu životního pojištění, nikoliv o známé „bankopojištění“ – pojištění bankovního úvěru, kterého bývá též volitelnou součástí.

Komu je pojištění určeno

Je samozřejmě určeno jak zaměstnancům, tak OSVČ. Avšak je potřeba doplnit si pár informací. Zaměstnancům se plnění z tohoto typu pojištění přiznává na základě potvrzení o pracovní neschopnosti. Což je trochu záludnost, protože se neschopenky nevystavují zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce, či dohodu o pracovní činnosti. OSVČ neschopenku od lékaře také nedostane. V jejich případě pojišťovny plní na základě hlášení pojistné události a lékařské zprávy.

Doplnil bych, že zejména u OSVČ je důležité být takto ochráněn, protože výpadek v příjmech nastává prakticky okamžitě, na rozdíl od zaměstnanců.

Jak si nastavit výši denního odškodnění? A musím pojišťovně dokládat příjem?

Hned dvě důležité otázky najednou. Však ale spolu také úzce souvisí. Pro vaší základní orientaci, jak se dobrat k přibližné maximální částce denního odškodného – spočítejte si 1/40 z vašeho měsíčního příjmu. Jinými slovy: potřebujeme nahradit výpadek vašeho příjmu ve výši 40%. Pokud váš příjem činí 30 000 Kč měsíčně, pak doporučená maximální výše denního odškodného vychází na 400 Kč.  V případě OSVČ pak doporučuji zvolit denní dávku alespoň 1 000 Kč. A tím jsem se plynule dostal k odpovědi na druhou otázku z nadpisu tohoto odstavce …musím pojišťovně dokládat příjem? Ano i ne. NE, pokud maximální sjednávaná výše denního odškodnění nepřesáhne uvedenou 1/40 měsíční mzdy. Pak NE bude platit i při pojistném plnění. ANO, pokud sjednáváte částku denního odškodnění vyšší. Toto potvrzení bude pojišťovnou zpravidla vyžadováno při řešení nahlášené pojistné události. Výsledek pak může být například krácení plnění, pokud se zjistí, že pojistná částka není v souladu s vaším příjmem.

Typické výluky z pojištění, aneb jak se snažit předejít zklamání při očekávaném plnění

Snad všichni máme nějakou osobní zkušenost s jakýmkoliv pojištěním. A tak víme, že existují určité případy, kdy pojišťovna nebude dle svých pojistných podmínek poskytovat plnění. Jedná se o takzvané výluky a v případě pojištění pracovní neschopnosti se jedná o soubor definovaných diagnóz, které jsou z pojištění vyloučeny a nebude za ně plněno. Různé pojišťovny mohou mít různé výluky, nedá se tedy hovořit o nějakém obecně platném přehledu, přesto zde uvedu několik typických příkladů obvyklých výluk.

Obvyklým příkladem jsou různé výluky kosterní soustavy, typicky páteř. Některé pojišťovny vylučují celou páteř a nebudou plnit v případě, že jste se zády (s páteří) již v minulosti byli v pracovní neschopnosti … a to ani při vzniku onemocnění, se kterým jste se v minulosti neléčili, ale má souvislost s páteří. Tedy: marodil jsem v minulosti například s krční páteří, nyní ale mám problém s páteří bederní a jsem v neschopnosti. Protože moje pojišťovna má ve výlukách onemocnění spojená s páteří, nebude mi v tomto případě plnit. V současné praxi pojišťoven dochází k postupnému odstraňování výluk tohoto druhu z pojistných podmínek. Avšak to se týká pouze nově uzavíraných smluv a tak se může docela dobře přihodit, že i vaše smlouva bude uzavřena dle starších pojistných podmínek.

Další skupinou výluk, o které bych se zde také rád zmínil, jsou diagnózy psychických poruch, takzvané diagnózy F, dle lékařské kategorizace diagnóz. Jde o velkou skupinu diagnóz, které jsou z lékařského hlediska často důvodem pro pracovní neschopnost. Z pohledu pojišťoven ale jde o diagnózy ne vždy zcela jednoznačně prokazatelné a tak je pojišťovny, nebo jejich většinu, mívají obvykle ve výlukách.

Jak se však bránit a předcházet roztrpčení z případného neplnění pojišťovnou? Nejlépe takto … Pokud smlouvu teprve uzavírám, tak trvat na důkladném vysvětlení pojistných podmínek specialistou, se kterým jednáte. A mít na paměti, že dotazy na výluky jsou pro vás zásadní. A pokud již máte nějaký čas pojistnou smlouvu sjednánu, tak je samozřejmě na místě a přímo nezbytná její revize a aktualizace. A to (ideálně) v pravidelných, řekněme ročních, intervalech. Se svými klienty aktualizace řeším tímto způsobem a minimalizujeme tak výskyt případných problémů s neplněním z pojištění. A je pro mne naprostou samozřejmostí, při sjednávání nové smlouvy klienta nejen informovat o výlukách, ale právě tuto oblast klientovi řádně vysvětlit.

Pojištění pracovní neschopnosti patří mezi ta stěžejní a nejdůležitější, která mohou být sjednána v rámci smlouvy životního pojištění. Jeho význam jsme si již několikrát zmínili i připomenuli, stejně tak jako potřebu pravidelné péče o pojistnou smlouvu, respektive pojištění jako takové. Pojištění je živý produkt, který by měl „žít“ zároveň s vámi a dle vašich potřeb. Avšak živý produkt je také tím, že pojišťovny své produkty neustále inovují na základě různých faktorů a co platilo loni, letos již může být jinak. Proto je zcela namístě být pravidelně v kontaktu s někým, kdo má přehled trhu a produktů na trhu a je schopen s vámi vaše smlouvy udržovat nejen správně nastavené a aktuální, ale zároveň vám bude schopen plně ozřejmit spletité texty pojistných podmínek. A třeba vám i sám včas doporučit úpravu smlouvy. Benefit pro vás je zřejmý – plně aktuální smlouva a nejlepší možné pojistné dle poměru „cena / výkon“.

Být trvale v kontaktu s klienty i po sjednání smluv, poskytovat jim odbornou péči a podporu, to je hlavní smysl mé práce specialisty na životní pojištění. A to včetně takové pomoci, jako je řešení pojistných událostí a jednání s pojišťovnami.

Kdy jste naposledy věnovali pozornost svojí pojistné smlouvě? Víte skutečně, zač platíte? Máte nejasnosti ohledně aktuálnosti pojistných podmínek? Jste v pracovní neschopnosti a nevíte si rady, zda-li a jak můžete neschopnost nahlásit svojí pojišťovně?

Neváhejte a ozvěte se mi. Žádná otázka není nemístná … a kontrolu smluv neradno zanedbávat.

Explore
Drag