Skip links

Kde hledat úspory v rodinném rozpočtu?

Úspory v osobním (rodinném) rozpočtu, to je věčné a pro hodně rodin nekončící téma. A také by mělo být důležitým tématem pro všechny, kteří řeší aktuální problémy jak vyjít od výplaty k výplatě, snaží se dostat z finanční tísně, nebo se jen snaží předejít rozumným hospodařením situaci, kdy se do finanční tísně dostanou. Jak vyřešit rozpor mezi tím, co chci a po čem toužím, co opravdu potřebuji, co musím a to, nač mám? Kde a na čem ušetřit? Často to nebývá snadné, ale úspory jdou prakticky vždy v rozpočtu nalézt. Je třeba, jako vždy v otázkách financí, přistoupit k hledání úspor s rozvahou a zodpovědně. Pokusím se nyní uvést několik příkladů, které by mohly pro vás být určitým vodítkem, kde ony zmíněné rezervy lze nalézt a uvolněné prostředky buď použít na pokrytí jiných, nutných potřeb a nebo je třeba přesunout na tvorbu krátkodobé finanční rezervy na horší časy a pro případ nečekané potřeby. Ano, jsem si vědom, že pro řadu z nás jde o věci samozřejmé. A to je dobře. Ale vždy je dobře, mít podobné tipy někde na očích. Protože se rádo upadá do jistého uspokojení a stereotypu, pokud věci běží zdárně a po čase nikdy nezaškodí prověřit si, zda-li neplatíme za něco zbytečně, či neefektivně a zda-li bychom nemohli něco změnit. Nejen v době „tahání za záchrannou brzdu“. Podobnou preventivní kontrolu svých financí je dobře čas od času v klidu udělat. Tím spíše pak ve stavu nejvyšší potřeby.

Dnes se zaměřím se na časté hlavní výdaje, spojené s běžným životem naprosté většiny z nás s výjimkou úvěrových produktů všeho druhu. Těm věnuji samostatný článek. A také nebudu řešit výdaje, jako je nájem a jeho výše. Zde se dotýkáme hlubšího problému, úzce spojeného třeba se stěhováním či jistou změnou životního standardu. A podobně nebudu rozebírat ani nákupy spotřebního zboží, potravin, atd. Toto je na zvážení a opravdovém zhodnocení potřeb každého z nás. Avšak samozřejmě, že i v těchto otázkách, jsem v rámci poradenství individuálně podat pomocnou ruku. Budeme se bavit o takových výdajích, jako jsou různá pojištění, od majetku přes životní pojištění až po autopojištění, penzijní a stavební spoření, platby za účty mobilních operátorů, dodavatelů energií. Jsou to často platby, kde úspory hledáme způsobem „zruším, tedy uspořím“. Ale je toto ta správná cesta a přinese to ten očekávaný efekt? Pokusím se vás tedy také přimět k myšlence neuvažovat při hledání rezerv ve výše uvedených případech prvoplánově tímto způsobem. Volné prostředky lze nalézt, efektivitu a funkčnost sjednaných smluv si zachovat o to jde.

Pojištění všeho druhu bývá často první „obětí“ v časech finančního nedostatku. Přitom ale jde o problematický zásah do něčeho, co nám má v případě nečekaných problémů pomoci obnovit náš majetek bez nutnosti likvidovat vlastní úspory, nebo nám má pomoci právě finanční prostředky doplnit v případě déletrvajícího finančního propadu z důvodu nemoci, úrazu či ztráty zaměstnání. Je to trochu začarovaný kruh, na jedné straně vidíme pojistné částky, které musíme platit, na druhé straně ale mnohdy nevidíme efekt, který nám má pojištění přinášet právě v době potíží či výpadku příjmu.

Nebudete-li mít pojištěn majetek, vlastní bydlení či domácnost, tím že pojistky zrušíte …. Z čeho a jak budete hradit obnovu majetku po nečekané pohromě? Že se ještě nikdy nic nestalo, na to nespoléhejte. Tak co s tím? Je to v podstatě rukolapné. Věnujte pozornost rozsahu pojištění a pojistným částkám a v rámci kontroly svých plateb za cokoliv pravidelně, nejlépe jednou ročně svoje pojistné smlouvy aktualizujte. Ano, toto není zrovna příklad pro masivní úspory, protože ceny nemovitostí i pojištění stále rostou, ale správně nastavená pojistná smlouva vám pomůže od pojišťovny také získat očekávané plnění. A tím vám nebude vyrážet v době potřeby hotové prostředky, nebo vás případně nutit do půjček na obnovu majetku. Úspory však lze nalézt v nastavení pojistných smluv, změny frekvence placení ale i v přechodu k jiné pojišťovně. V tomto ohledu mám bohaté zkušenosti a jsem zde pro vás a vaše potřeby k dispozici.

Dalším na řadě, kdy při hledání úspor v našem rozpočtu uvažujeme o tom, co odstřihnout a co ne … bývá životní a úrazové pojištění. Představte si situaci, kdy budete na dlouhodobé neschopnosti z důvodu nemoci, úrazu, či se dostanete do invalidity. A nebo ztratíte příjem z důvodu ztráty zaměstnání. Jak bude financovat svůj život a život své rodiny? Z čeho budete platit účty, úvěry, hypotéky, bydlení? Máte rezervy? Super, ale mohou dost rychle zmizet, to mi věřte. Tak ale co s tím, když opravdu potřebujete na položce životního pojištění ušetřit? Svěřte se, svěřte se dříve, než odešlete výpověď. Víte, že životní pojištění je živý produkt, který by měl odrážet vaší aktuální životní situaci a to právě z toho důvodu, aby pro vás bylo skutečně platnou ochranou a pomocníkem? Hledáte-li úsporu zde, vždy se poraďte. Ze zkušenosti svých klientů vím, že lze nalézt nemalé úspory i v řádech stokorun při zachování efektivity a funkčnosti pojištění. Toto řeším se svými klienty neustále.

Pojištění vozidel je kapitola sama pro sebe. Máte auto, to máte povinně pojištěné, nebo i havarijně, a platíte vždy to, o co si pojišťovna řekne. Nebojte, nejste v tom sami, hodně z nás to tak řeší. Ale auto jen tak neprodáte, protože ho potřebujete k cestám do práce a povinné ručení také zrušit nemůžete. Přesto právě v pojištění vozidel lze nalézt, a to i v dnešní době nemalé úspory. Kontrolujte tedy svoje pojištění auta také pravidelně, ideálně ročně, než vám pojišťovna pošle předpis nového pojistného. Úsporu v pojištění aut lze nalézt dost snadno, tak neplaťte zbytečně nefektivně. Pro volné prostředky najdete jistě uplatnění. Se svými klienty lepší a levnější nastavení smluv řeším neustále, rád pomohu k úspoře i vám. A věřte, že uspořit spolu v této položce můžeme opět řády stokorun i tisícikoruny. A to už poznáte.

Stavební a penzijní spoření bývá velmi často další odepisovanou položkou, chceme-li dosáhnout okamžitých úspor v rozpočtu. Je to ale rozumný krok? Zbavit se nevratně všech výhod, které produkty přinášejí? A zpravidla takový produkt předčasně rušíte se ztrátou, na to nezapomínejte. Uvažujte tedy v případě potřeby o přenastavení frekvence placení, či výše vašich plateb. U obou produktů je možné platit například jednou ročně, nevyhovuje-li vám měsíční platba. A naopak. Navíc lze přestat platit pravidelné platby až na 6 měsíců …. Hledejte řešení, nerušte produkty, pokud opravdu nemusíte. Jsem zde od toho, abych vám pomohl. Jde to, uvidíte.

Mobilní operátoři a kabelová / internetová televize

Výdaje tohoto typu mohou někteří z nás prohlásit za zcela zbytné k životu. Znám ve svém okolí několik takových rodin a nemohu říci, že by nevedli spokojený život. Možná naopak. Ale patří mezi námi mezi výjimky. Zejména mobilní telefony jsem dnes naprosto nezbytnou součástí života pro většinu společnosti. Ale velmi často se stává, že přijmeme a uzavřeme nějakou nabídku, která po velmi krátkém čase přestane plnit naše potřeby a stane se tak pro nás a naší rodinu neefektivním vyhazováním peněz. Nebojte se obrátit na svého operátora – přímo, nečekejte na jejich zavolání. A ptejte se po možných slevách, či efektivnějším, výhodnějším tarifu pro vás. Úsporu tak můžete docílit velmi snadno a opět v částkách, které poznáte. Funguje to. Televizní služby často bývají spojené s různými operátory, ptejte se tedy na možné slevy … a nebo se zamyslete, jestli je skutečně třeba platit internetovou TV? Opravdu a jak často jí doma sledujete? Nestálo by třeba za úvahu zvolit jiné cenové nastavení?

Dodavatelé energií

Elektrické energie a plynu. Další žhavé a ožehavé téma, zejména v dnešní vypjaté cenové situaci pro domácnosti i firmy. Ale i zde, při pečlivém prostudování, lze najít levnější řešení, při tom zcela odpovídající pro pokrytí vašich potřeb. Konzultujte potřebu a možnosti úspory, nebojte se případné změny dodavatele. Ano, bavíme se vlastně jen o úsporách na části ceny nenergií, té silové. Zákonnou část ceny neovlivníme, ale ze zkušenosti právě zde lze dosáhnout výrazných úspor. Nenechte se zdánlivou nepřehledností nabídek dodavatelů odradit, úspory můžete realizovat i dnes značné. Rád vám také v tomto směru poradím a pomohu.

Osobní běžný účet

Další kapitola, které bychom měli věnovat pozornost při hledání reálných úspor. Po jisté době, kdy banky pod tlakem společenské poptávky upouštěly od poplatků, tak tyto doby jsou, zdá se, momentálně pryč. Přesto lze nalézt a mít účet, který nebudete mít zdarma pouze tehdy, když vám na něj přijde tolik a tolik peněz, či při splnění jiných podmínek. Přesto lze nalézt banky, které vám umožní výběry ze všech bankomatů všech bank zdarma, atd., atd. I zde je úspora dosažitelná a snadno jí na účtu poznáte. Když hovořím se svými klienty o úsporách, je toto jedním z našich hlavních témat. Rád pomohu i vám.

Finanční (úvěrové) produkty

Úvěry na bydlení, půjčky nebankovní i bankovní na auta, spotřební zboží, a podobné. Téma nejspíše asi ne na jeden, ale více článků. Jak jsem slíbil, toto si necháme na příště.

V každém případě ale platí: hledejte pravidelně dosažitelné úspory ve svém rozpočtu a zefektivňujte své platby. Úspory naleznete a zpravidla nebudete muset rušit to, nač jste zvyklí a co vám slouží ke spokojenému životu.

Tápete? Obraťte se na mne a společně projdeme vaší situaci. A společně také možné úspory jistě najdeme.

Explore
Drag