Skip links

Pojištění majetku

Majetek, ať již se jedná o byt, dům či rekreační objekt, je vedle našeho zdraví a zdraví naší rodiny zpravidla tím nejcennějším, co v životě máme. Často také pro mnohé z nás jeho nabytí znamená vydat se z celoživotních úspory, nebo se pro jeho pořízení na dlouhá léta zavázat bance hypotékou. Přinejmenším ale nás jeho držení a údržba stojí nemalé prostředky. Těmi svůj majetek samozřejmě udržujeme a zvelebujeme k obrazu svému, jinými slovy jej zhodnocujeme … ale vynaložené peníze jako takové nám z peněženek zkrátka mizí. Aby se ale neustálé investice do toho „našeho“ skutečně nepropadly do pekel, pokud by došlo k nečekané pohromě a my neměli třeba kam hlavu složit, ani za co znovu postavit, je třeba myslet stejně tak na údržbu majetku, jako na jeho – potažmo naší – pojistnou ochranu.

Mnozí z vás při čtení předchozích řádků mohou namítnout … ale já nic nevlastním, byt, dům, ani chatu. Je tento článek vůbec pro mě? Ano, je. Je důležité stejně tak pro vlastníky, jako pro ty z nás, kteří dávají přednost například nájemnímu bydlení. I v takovém případě je důležité umět se v majetkovém pojištění alespoň základně orientovat, protože i člověk žijící například v nájemním bydlení může o hodně přijít v případě vzniku škody.

Dnes vás chci v kostce seznámit se základními prvky a charakteristikou pojištění majetku a pomoci vám tak lépe se v problematice orientovat.

Co rozumíme pojištěním majetku

Pojištění majetku především chrání váš dům, byt, chatu, nebo například garáž před riziky poškození či zničení přírodními živly, poruchami, vandalismem, či před krádeží, vloupáním a podobně. V rámci majetkového pojištění vždy rozlišujeme pojištění vlastněné nemovitosti a pojištění domácnosti, ať již trvale obývaných či rekreačních. A i u těchto pojistných produktů platí, že sjednat si obvykle můžete také celou řadu užitečných připojištění – za všechny v tuto chvíli jmenuji například jako zásadní a důležité odpovědnost vlastníka nemovitosti a občanskou odpovědnost, či například pojištění cenností, jízdních kol, a tak dále…

Pojištění nemovitosti

zpravidla zahrnuje především krytí rizik přímých věcných škod, které na hlavní stavbě (byt, dům, chata) i vedlejších stavbách (např. plot, samostatně stojící garáž, zahradní domek, bazén, …) mohou vzniknout v důsledku:

 • živelních pohrom
 • havárií
 • odcizení
 • vandalství

Zahrnuje však také krytí rizik možných finančních ztrát v důsledku vzniklé škodní události, jako jsou:

 • úvěrová rizika
 • přerušení provozu

Jak si zjednodušeně laicky a co nejlépe představit, na co všechno se vztahuje pojištění nemovitosti? Pomyslně obraťte váš objekt vzhůru nohama a vše, co se neuvolní a neodpadne, vše s čím se nedá pohnout, je kryto tímto pojištěním. Dále se ale vztahuje také na:

 • nebytové prostory
 • společné části domu
 • spoluvlastnický podíl v případě bytových domů
 • stavební materiál

Pojistit lze nejen nemovitost zkolaudovanou, ale též stavbu, která dosud není zapsána v Katastru nemovitostí.

A samozřejmě, jak jsem již uvedl, pojišťovny nabízí k základnímu pojištění nemovitosti celou škálu připojištění. Zmínil jsem především důležitou odpovědnost majitele nemovitosti. Věděli jste například, že v případě, že vlastníte více nemovitostí, stačí mít uzavřenou odpovědnost majitele jen na jedné pojistné smlouvě a tato se vztahuje na všechny vámi vlastněné nemovitosti?

Pojistné částky – jak na ně?

Základním a největším problémem, se kterým se u tohoto pojištění setkávám, bývá nesprávně nastavená pojistná částka. Sami si jistě vzpomenete na příklady ze svého okolí, kdy se poškozený mnohdy marně domáhal očekávané výše plnění od pojišťovny a možná znáte i podobné případy jako je „vždyť jsem se přeci pojistil na tolik a tolik, dům mi shořel a já dostal s bídou polovinu“. Ve stanovení pojistné částky, tedy částky do jejíž výše může pojišťovna plnit, není třeba vidět nic složitého, ale rozhodně je třeba mít na paměti, že jde o rozhodující faktor ve vaší pojistné ochraně majetku, který velmi často bývá kamenem úrazu a příčinou sporů.

Doporučuji všem, aby znali, nebo si čas od času zjistili skutečnou, chcete-li pojistnou, hodnotu vašeho majetku. Za tuto částku byste měli být schopni v případě totální škody vše znovu postavit, respektive pořídit.

Pojistná částka, tedy smluvně stanovená suma, na kterou majetek pojišťujete, by měla odpovídat jeho pojistné hodnotě. Naprosto upřímně zde nedoporučuji liknavý či rádoby úsporný přístup při sjednávání a správě vašeho pojištění a výše uvedené věty mějte na paměti. Velmi pravděpodobně si ušetříte nemálo komplikací. Problém ale může nastat i u správně sjednaných smluv, pokud jim nevěnujeme náležitou péči, respektive pojistným částkám. Ceny nemovitostí neustále stoupají a velmi často v průběhu času svůj byt či dům rekonstruujete, jinými slovy zhodnocujete. Rozhodně nemusí platit ta pojistná částka, kterou jste sjednali a kterou očekáváte v případě škody. Jak často tedy své smlouvy revidovat? Obvykle je na místě tak činit jednou ročně, nejlépe včas před výročím vzniku smlouvy. Jen s pravidelně revidovanými smlouvami budete mít pojistnou ochranu své nemovitosti bezpečně zajištěnou.

Kdy naposledy jste si ověřovali hodnotu vaší nemovitosti a kontrolovali pojistné částky, za které platíte? Není už na čase?

Pořídili jste vlastní bydlení a potřebujete řešit pojištění?

Obraťte se na mě, rád vám pomohu.

Pojištění domácnosti

Obdobně, jako pojištění nemovitosti, zahrnuje také pojištění domácnosti (trvale obývané i rekreační) v první řadě krytí základních rizik, jako jsou škody vzniklé v důsledku:

 • živelních pohrom
 • havárií
 • odcizení
 • vandalství
 • krádeže, vloupání

Vztahuje se však i na další škody, které mohou vzniknout v důsledku například:

 • úniku vody z vodovodního potrubí
 • výpadku elektrické energie
 • atd.

Pojištěny jsou samozřejmě všechny vaše:

 • movité věci, nábytek a vybavení domácnosti, domácí spotřebiče, elektronika
 • věci vaše i cizí, ke kterým máte právo užívání – typicky pracovní notebook, telefon, …
 • hotovost
 • ošacení
 • věci uložené v nebytových prostorech, sklepích, v automobilu
 • skla, včetně sklokeramických varných desek
 • sportovní potřeby, typicky jízdní kola, lyže, …
 • a další

Také pojištění domácnosti lze samozřejmě rozšířit o řadu připojištění tak, aby nastavení pojistné smlouvy co nejvěrněji odpovídalo vašim potřebám. Zdůraznil bych nyní zejména:

 • občanskou odpovědnost (odpovědnost občana za škody způsobené v běžném občanském životě) … tedy obdobu „pojistky na blbost“ pro zaměstnance. Ta kryje nejen vás, ale i vaše rodinné příslušníky, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti. Z této pojistky se hradí škody, které vy, nebo vaši blízcí způsobíte někomu jinému … typicky rozbité zboží v obchodě, poničené oblečení při hře dětí, ale také škody, které může způsobit váš domácí mazlíček. Limity pojistných částek jsou volitelné, ale opět doporučuji svým klientům raději vyšší pojistné krytí. V případě nemajetkové újmy může být poškozeným požadovaná náhrada značně vysoká.
 • připojištění cenností – pro řadu z nás je toto připojištění důležité. Nejedná se pouze o zajištění drahých kovů a šperků, ale cenností obecně. Doporučuji před jeho sjednáním případě dobře konzultovat podmínky. Připojišťujete-li si cennosti, mělo by adekvátně odpovídat také jejich uložení a zabezpečení v domácnosti.

Pojistné částky – jak na ně?

Obdobné, co jsme si řekli u pojistných částek pojištění nemovitosti, platí samozřejmě také pro domácnost. Nejjednodušším vodítkem, jak se dobrat k odpovídající pojistné částce na vaší domácnost, je provést součet hodnot věcí, které v domácnosti máte a na které se bude pojištění vztahovat.

A také pro domácnost svým klientům doporučuji, aby si čas od času provedli jakousi „inventuru“, vše si spočetli a následně porovnali se stávající podobou pojistné smlouvy. Opakuji, vyvarujete se možných nepříjemných překvapení při plnění.

Víte, že pojištění domácnosti vás může krýt i pro případ, když vinou výpadku elektrické energie dojde ke zkažení potravin v chladničce či mrazáku?

Jak dobře znáte svojí pojistnou smlouvu? Víte skutečně, zač platíte?

Pamatujte, že být řádně a dobře pojištěn, mít řádně zabezpečen svůj majetek, neznamená automaticky jen drahé pojistné. Je to především o správném nastavení smluv.

Myslete na svůj majetek a revidujte pravidelně své pojistné smlouvy. Ušetříte si tím starosti a komplikace.

Kdykoliv vám rád pomohu.

Kontaktujte mne a zjistíme společně, jak na tom s ochranou vašeho majetku jste.

Explore
Drag